4 Tips Cara Membina Rumah Tangga Yang Bahagia Menurut Islam

1. Memahami Makna dan Tujuan dari Pernikahan

Penting untuk menanamkan niat yang benar bahwa pembentukan keluarga dalam bentuk pernikahan yang sah dan benar baik dalam agama mahupun aturan negara ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukan semata-mata atas dasar cinta.

2. Menciptakan Kasih Sayang

Ini merupakan cara membina keluarga bahagia dan harmoni. Tanpa adanya kasih dan sayang, maka sebuah kehidupan keluarga tidak akan dapat hidup dengan tenang, nyaman dan aman. Dua hal tersebut adalah merupakan tiang agama penting yang diperlukan kerana dengan adanya tiang agama ini kehidupan berumah tangga akan mencapai titik bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Sebaliknya tanpa kasih sayang, sebuah ikatan pernikahan akan hancur dan jauh dari kebahagiaan.

3. Menjalankan Hak dan Kewajiban dengan Baik

Dalam Islam telah banyak diajarkan bagaimana hak dan kewajiban baik isteri mahupun suami. Apabila semuanya berjalan dengan baik dan seimbang maka hal ini bisa menjadi jalan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmoni. Banyak rumah tangga yang menjadi berantakkan kerana masing-masing hanya menuntut hak tanpa mengerti dan mahu menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Oleh itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara keduanya.

4. Memahami Serta Menerima Kelebihan maupun Kekurangan Pasangan

Kita tahu benar bahawa di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, kerana kesempurnaan hanyalah milik Allah, demikian pula pasangan anda yang tentunya memiliki kekurangan. Ketika anda dan pasangan telah memutuskan untuk mengikat diri dalam sebuah pernikahan, maka wajib bagi keduanya untuk menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Share dan tinggalkan komen anda di bawah.