Secebis Pengakuan Lelaki Sebagai Penyebab Perceraian

Sebab orang berkahwin berbeza-beza. Ketika bercerai umumnya masalah mereka sama. Selama masa penceraian, suami dan isteri sama-sama membela diri dan rasa diri benar. Tetapi, ketika semua sudah berlalu, mereka diam-diam mengakui kesalahan.

Berikut pengakuan jujur lelaki tentang kesalahan mereka yang menyebabkan cerai.

Tidak adil

Menyerang isteri menjadi penyebab rosaknya perkahwinan. Mereka membuli, menakut-nakutkan, atau membuat isteri rasa tidak selamat. Hingga akhirnya isteri rasa ragu kemudian bercerai.

Selalu mengkritik

Kritikan merupakan faktor umum penyebab penceraian ramai lelaki. Mereka tidak melihat kelebihan isteri. Tabiat buruk bekas suami fokus pada perkara negatif.

Tidak sporting

Lelaki mengakui kalau mereka mementingkan diri sendiri. Tidak mahu disalahkan apabila kesejahteraan keluarga kurang.

Membiarkan pergi

Penceraian mungkin tidak akan berlaku bila lelaki boleh meyakinkan isteri untuk tidak pergi meninggalkannya. Ketika isteri berkemas pakaian, suami pasrah membiarkannya pergi.

Salah keutamaan

Penceraian berlaku mungkin kerana suami tidak lagi merawat isteri dan anak. Keluarga bukan lagi keutamaan mereka. Sebaliknya mengutamakan emosi dan wang.