Kepentingan Pemikiran Abstrak

Pemikiran abstrak adalah suatu idea atau konsep mengenai sesuatu yang tidak konkrit (tidak boleh disentuh atau dilihat).

 

Apakah peringkat-peringkat kemahiran dalam pemikiran abstrak?

Ingatan, Diskriminasi, Keutamaan, Makluman

 

Ini adalah kemahiran asas dalam pemikiran kritikal:

 • Mengingati fakta-fakta
 • Menyatakan perbezaan antara idea-idea (diskriminasi)
 • Menentukan apa yang lebih penting (keutamaan)
 • Maklumkan pemikiran anda kepada orang lain

 

Membuat kesimpulan yang wajar

 • Untuk menyatakan hubung kait antara dua atau lebih idea
 • Untuk memahami hubungan semula jadi

 

Menentukan matlamat

 • Membuat satu sasaran yang boleh dicapai dan berusaha ke arah itu
 • Sasaran ini merupakan idea abstrak pemikiran anda

 

Aplikasi pengetahuan

 • Menggunakan apa yang anda ketahui dalam menyelesaikan masalah kehidupan
 • Anda mungkin perlu menukar, memaklumkan mendemonstrasikan atau mengajar orang lain untuk mengetahui apa yang anda ingin
 • Anda mungkin perlu mengubah persekitaran juga untuk mencapai matlamat anda

 

 

Penilaian hasil yang dijangkakan

Bila anda mengambil tindakan, fikirlah akibat kemungkinannya jika tindakan yang anda ambil mungkin berjaya mencapai matlamat anda.

 

Apakah yang terjadi jika anda mempunyai masalah dalam pemikiran abstrak?

Anda menghadapi masalah:

 • Memahami idea-idea baru
 • Memahami gurauan, komen yang abstrak
 • Memahami maklumat dan hubung kait yang tidak jelas
 • Memahami sebab-sebab yang ada dalam pembelajaran atau perbincangan
 • Memahami jawapan menyeluruh, strategi dan idea kepada situasi baru, sebab anda tidak dapat melihat perkaitannya

Jika anda mempunyai masalah dengan pemikiran abstrak, anda mungkin:

 • Tidak berupaya mempelajari sesuatu yang khusus
 • Kesukaran belajar
 • Kecenderungan mendapat autisme (sejenis tidak keupayaan dalam pembelajaran)

 

Apakah yang boleh anda lakukan untuk membantu mereka yang menghadapi kesukaran dalam pemikiran abstrak?

 • Elakkan menggunakan bahasa yang keras
 • Elakkan membuat sindiran
 • Sediakan contoh yang konkrit dan jelas untuk menerangkan idea-idea baru dan sukar
 • Gunakan bahasa yang mudah
 • Sediakan bahan pembelajaran yang mudah dan jelas
 • Pecahkan perkara-perkara yang sukar kepada bentuk kecil yang lebih mudah dan dikendalikan untuk mencapai matlamat